×
(+374) 94 81 31 70

Վստահեք աշխատանքը նրանց` ովքեր սիրում են այն.

Մենք պատրաստում ենք որակյալ վեբ կայքեր 2006 թվականից

 

Մենք մասնագիտացված ենք վեբ կայքերի պատրաստման, վեբ ծրագրավորման, կայքերի սպասարկման, կայքերի առաջխաղացման և գրաֆիկական դիզայնի ոլորտներում: Հաջողությամբ իրականացրել ենք ոչ ստանդարտ և բարդ բազմաթիվ նախագծեր և արժանացել բարձր գնահատականի ամբողջ աշխարհում: Պատրաստ ենք մատուցել ձեզ բարձրակարգ ծառայություններ՝ մատչելի գներով:

 

Ձեռքբերումներ

ԻՆՉՈՒ՞ ՄԵՆՔ
  • Անհատական մոտեցում
  • Սեփական ծրագրային ապահովում
  • Պրոֆեսիոնալ աշխատանք
  • Երկարամյա փորձ
  • Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ
  • Որակի խիստ վերահսկում

Կատարված աշխատանքներից

Հաճախորդների կարծիքներ

²ß˳ï³ÝùÁ ÏÉóÝÇ Ó»ñ ÏÛ³ÝùÇ Ù»Í Ù³ëÁ, »õ Çëϳå»ë µ³í³ñ³ñí³Í ÉÇÝ»Éáõ ÙÇ³Ï ÙÇçáóÁ ½µ³Õí»É Ýñ³Ýáí, ÇÝãÁ Ó»ñ ϳñÍÇùáí Ù»Í ·áñÍ ¿: ÆëÏ Ù»Í ³ß˳ï³Ýù ϳï³ñ»Éáõ ÙÇ³Ï ·ñ³í³Ï³ÝÝ ³ÛÝ ëÇñ»ÉÝ ¿: ºÃ» ¹»é ã»ù ·ï»É ³Û¹ ³ß˳ï³ÝùÁ, ß³ñáõݳϻù ÷Ýïñ»É: ØÇ ßï³å»ù ·áñÍ»É: ÆÝãå»ë µáÉáñ ѳñó»ñáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ³Ûë ѳñóáõÙ Ó»ñ ëÇñïÁ Ïû·ÝÇ Ñ³ëϳݳÉ, áñ ·ï»É »ù ³ÛÝ:


Վերջին հրապարակումները

Tpay օնլայն վճարային համակարգի ինտեգրում

Լեհաստանում գործող ինտերնետ խանութի համար tpay օնլայն վճարային համակարգի ինտեգրում

ավելին

Easy Pay + FTC ինտեգրում

FT Courier ընկերության համար API-ի ստեղծում՝ EASY PAY տերմինալներով վճարումների ընդունման համար.

ավելին

Հաճախորդների աջակցության նոր համակարգ

Շահագործման է հանձնվել հաճախորդների սպասարկման մեր նոր պորտալը

ավելին

Նոր SMTP էլեկտրոնային մարքեթինգի համակարգ

Արդեն պատրաստ է մեր նոր SMTP էլեկտրոնային մարքեթինգի համակարգ

ավելին

Մեզ վստահում են